Delt fast bosted

0 liker 0 misliker
670 visninger
Hei!

Jeg og min tidligere samboer utarbeidet samværsavtale under mekling for 2 år siden hvor vi krysset av for "Delt fast bosted". Etter dette har ikke jeg mottatt noe penger fra ham og han bidrar ingenting med løpende utgifter til våre to barn. Barna har heller ikke samvær med ham. Stemmer det at det vi krysset av på i 2016 er juridisk bindende så lenge han nekter å endre dette (altså "Delt fast bosted")?

Snakket med NAV og så lenge vi ikke endrer på dette, så vil de regne bidrag ut fra at vi deler alle løpende utgifter og da blir det ikke mange ørene igjen når de regner ut hva han skal betale.... I tillegg er min grunnlønn høyere enn hans, så hvis han senere ønsker større samværsgrad, vil det bli jeg som måtte betale ham....

Hva bør jeg gjøre? Det går jo utover barna at han ikke bidrar økonomisk, så jeg er så forvilt:(
av (120 poeng)
Samværsavtalen Q&A

1 svar

0 liker 0 misliker
Det stemmer at den avtalen er bindende frem til den endres eller akutte forhold gjør det uforsvarlig å la den fortsette.

Avtalen kan endres ved at foreldrene blir enige om en ny avtale eller om en av forelderen tar saken videre til retten. Det vil i så fall være utfordrerne for den andre foreldrene som ikke har samvær å begrunne behovet for delt fast bosted som noe som er til barnas beste ut i fra det du skriver.

Jeg ville rådet en forelder i denne situasjonen og først ta det opp med den andre forelderen.

Leder det ikke frem. Hvis du ikke har en gyldig meklings attest (de varer i 6 mnd.) Bestill mekling hos et familievernkontor eller advokater med meklingsbevilging. Det kan hende dere kommer frem til en ny avtale i løpet av meklingen. I så fall flott!

Skulle ikke det lede frem så vil dere etter første time motta meklingsattest som kan brukes for å legge saken frem for retten. På dette tidspunktet vil det være veldig lurt å ta kontakt med en advokat innen familierett. En kan også ta kontakt med advokat på et tidligere tidspunkt, men advokaten kan ikke ta saken for retten før en av forelderen har gyldig meklings attest.

Med vennlig hilsen

Sharthan Simoons
av (1.8k poeng)

Relaterte spørsmål

0 liker 0 misliker
1 svar
Hei og velkommen til Samværsavtalen.no sitt forum! Her kan en stille spørsmål anonymt, og få svar vedrørende temaer i forhold til samvær og samliv (med forbehold om kapasitet). Dette blir gitt i form av generell informasjon.

Kategorier