Er 50/50 bra for barn?

0 liker 0 misliker
2,426 visninger
Er en 50/50 ordning bra for barn eller burde den vært forbeholdt kun barn over en hvis alder?
spurt 25 Feb 2015 av Sa (170 poeng)
redigert 2 Mar 2015 av Psykolog Sharthan
Samværsavtalen Q&A

1 svar

0 liker 0 misliker
Beste svar

Dette svaret kommer til å måtte oppdateres etter hvert som mer forskning blir tilgjengelig.

I enkle trekk og på generelt grunnlag som må tilpasse hvert barn, familie og situasjon:

 • Ikke for barn under 3 år (se under for referanse)
 • Når det gjelder barn over 3 år kan delt bosted være en god ordning hvis forhold som godt samarbeid og kommunikasjon mellom foreldrene foreligger.
 • Snakk og samarbeid med den andre forelderen om dette temaet. Godt samarbeid er veldig viktig!
 • Hør etter barns ønsker.
 • Se på barnas reaksjoner, evaluer jevnlig.
 • Ha en fleksibilitet som kan passe for foreldre og barn.

 

Jeg har forsøk å ikke svare ut fra egne holdninger, men ut ifra hva jeg kan referer til. Her følger en lengre begrunnelse for det som er skrevet over. En kan dele dette inn i hva forskning sier, alder og rettslig grunnlag.

 

Forskning

Forskere: Hilde Lidén, Rolf Barlindhaug, Kristin Skjørten kom frem til følgende konklusjon.

“Ut fra vår undersøkelse kan vi konkludere at delt bosted kan fungere bra for mange barn. Vi har imidlertid ikke hold for å konkludere med at delt bosted vil fungere bra for alle eller de fleste barn.

 

Betingelser for at delt bosted fungerer bra:

 • foreldrene samarbeider godt
 • barna selv ønsker en slik ordning og trives med to hjem
 • nærhet mellom foreldrehjemmene
 • barna får en selvfølgelig plass og blir inkludert og anerkjent i begge hjemmene
 • begge foreldrene stiller opp i forhold til barnas fritidsaktiviteter og skole
 • åpenhet for å endre ordningen dersom barnas situasjon og behov forandrer seg”

Basert på intervju med 42 barn i alderen 8 til 18 år.

(https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/-gode-erfaringer-med-delt-bosted-etter-s/id446005/)

 

Alder.

0-3 år

Psykologforeningen publiserte hefte Samvær 0-3 som fraråder 50/50 ordninger for barn under 3 år.  (http://www.psykol.no/content/download/39621/394401/version/1/file/endelig+0-3.pdf)

 

3-16 år 

Etter tre år referer Bufetat sitt hefte til at en kan ha delt bostedsløsning hvis forholdene ligger til rette for det. (http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/BarnetsBesteVedSamlivsbrudd.pdf)

 

Juridisk

Juridisk sett står foreldrene frie til å avtale 50/50 fra barnet er født. Ved å bringe temaet inn i retten kan retten kun dømme til 50/50 for barn som er elder enn 7 år hvis foreldrene er uenige (ikke vanlig å ta saker til retten hvis de er enige). Dermed kan en ikke nå frem med ønske om 50/50 i retten før det. (http://lovdata.no/lov/1981-04-08-7/§36)

Uansett hva en ender på vil hyppig evaluering av avtalen spille inn. Det kan være med på å tilpasse avtalen til barnet behov over tid. Det betyr ikke nødvendigvis at en må endre samværsordningen, men se om samværsordningen fortsatt passer best for deres barn.

 

50/50 ordning tolkes i denne teksten som delt bosted. 

 

Skrevet av:

Sharthan Simoons

Psykolog 

 

 

svart 26 Mar 2015 av Psykolog Sharthan (1,830 poeng)
valgt 3 Apr 2015 av Psykolog Sharthan

Delt bosted – hva sier forskningen? Agnes Andenæs, Peder Kjøs, Odd Arne Tjersland

En nyere artikkel som tar opp temaet om delt bosted. Den oppsumerer ulike forskningsartikkler og tolkningen av dem. 

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=482087&a=2

Relaterte spørsmål

0 liker 0 misliker
1 svar
0 liker 0 misliker
1 svar
646 visninger spurt 9 Aug 2016 av Thedad (160 poeng)
0 liker 0 misliker
1 svar
0 liker 0 misliker
1 svar
0 liker 0 misliker
0 svar
25 visninger spurt 1 Jul av Janbet (120 poeng)
Hei og velkommen til Samværsavtalen.no sitt forum! Her kan en stille spørsmål anonymt, og få svar vedrørende temaer i forhold til samvær og samliv (med forbehold om kapasitet). Dette blir gitt i form av generell informasjon.