Kan min nye partner få samvær med mitt barn når jeg er bortreist/offshore.?

0 liker 0 misliker
57.9k visninger
Jeg og min X forlovede/samboer har sammen en sønn på 8år som vi har 50/50 ordning på. Går til megling da hun prøver og få 60/40 så hun kan flytte bort med vår sønn,noe jeg ikke går med på. Jeg jobber pr idag offshore,der det er vaskelig og ha faste dager/tider for samværsbytt da jeg til tider må reise på kort varsel og hjemreisen kan drage ut noen dager. Jeg har selv idag ny partner som jeg er forlovet med og samboer, og min X har ny partner som hun nå venter nytt barn sammen med. Mitt ønske er og ha annenhver uke med min sønn, så mitt spm blir da: Om jeg er bortreise(offshore) den uken jeg skal ha min sønn, kan da min nåværende forlovede/samboer ha min sønn, eller kan hans mor/min X nekte dette? Om hun(X) kan nekte at min nåværende forlovede/samboer får ha sønnen min, er reglene da annerledes om vi gifter oss? Får min samboer "rett" til og ha sønnen min 50/50 selv om jeg er bortreist?
av (120 poeng)
Samværsavtalen Q&A

1 svar

0 liker 0 misliker

Hei

Først av alt, det vil ikke ha betydning om dere gifter der. Samværsrett med barn gjelder foreldrene. 

Din X kan i utgangspunktet ikke nekte at din samboer har ansvaret for barnet når du er borte, grunnet at du er ansvarlig for barnet når det er din samværsperiode. Det hun kan stille spørsmål ved er om det er til det beste for barnet og om det representerer barnets ønsker.

 

Under følger en lengre forklaring på svaret over:

Juridisk rett på samvær med barn er det kun foreldre som har etter §43 i barneloven. Jeg kan gi et eksempel som muligens kan forklare hvorfor: Si at dere gifter dere og din nye kone skulle hatt rett på samvær. Hva ville skje hvis dere ble skilt? Det ville blitt tre foreldre med rett på samvær.

Det betyr allikevel ikke at dere som foreldre kan avtale annet. Foreldre har full mulighet til å avtale at nye samboer/ forlovede/ kone kan ha samvær med barnet. Dette blir nødvendig å tilpasse det til sønnen deres og han sine behov ut ifra hva som er best form ham.

En kan avtale en fast avtale med annen hver uke uavhengig av hvem som er hjemme, og det kan gi en forutsigbarhet samværsordningen. Her kommer det an på om dette er best for barnet deres. Det kan avhenger av faktorer som hvor godt barnet kjenner den nye partneren og om barnet har ønsker å være med samboeren selv om faren ikke er der, eller om han ønske å heller vaære hos moren sin.

 

Med vennlig hilsen

Sharthan Simoons

Samværsavtalen.no

 

Referanse:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7

 

 

 

av (1.8k poeng)

Relaterte spørsmål

0 liker 0 misliker
1 svar
0 liker 0 misliker
1 svar
0 liker 0 misliker
1 svar
1.4k visninger spurt 2 Mai 2015 av karis (120 poeng)
0 liker 0 misliker
0 svar
239 visninger spurt 1 Jul 2020 av Janbet (120 poeng)
0 liker 0 misliker
1 svar
Hei og velkommen til Samværsavtalen.no sitt forum! Her kan en stille spørsmål anonymt, og få svar vedrørende temaer i forhold til samvær og samliv (med forbehold om kapasitet). Dette blir gitt i form av generell informasjon.

Kategorier