Er den med daglig omsorg pliktig til å sørge for at barnet har det det skal når det skal på Helgesamvær??

0 liker 0 misliker
2.3k visninger
av (120 poeng)
Samværsavtalen Q&A

1 svar

0 liker 0 misliker

Dette kan fritt avtales mellom foreldrene og det vil i mange tilfeller lønne seg for å ivareta deres barn og dets behov på best mulig måte. Jeg vil derfor anbefale at dere forsøker å snakke om det ut ifra deres barns behov, og hva er praktisk mulig ut ifra deres situasjon som foreldre. Skulle det bli uenigheter så kan en ta utgangspunkt i følgende:

 

Spørsmålet slik det er stilt kan tolkes i forhold til samværsforelderens ansvar og hva skal barnetrygd og barnebidrag dekke.

I enkle trekk skal samværsforelder dekke: mat, drikke, helse- og hygieneartikler og utgifter til lek og fritid.

Side 18, punkt: “Utgifter ved samvær” . Resten er det den andre forelderen som skal stille med.

 

For å forstå samehengen mellom bidrag og ansvar blir en nødt til å snu det litt. Det forventes at foreldre skal dekke utgifter for barna §66 i barnelova, bor barnet bare hos en av dem, skal den personen dekke løpende utgifter §67 i barnelova. Barnetrygd og barnebidrag skal bidra til å dekke dette. Når en forelder har samvær sees det på som at denne forelderen dekker utgifter når den forelderen er med barnet og dermed betaler den forelderen mindre i barnebidrag. Resterende utgifter med unntak av særtilskudd skal dekkes av den barnet bor hos. Særtilskudd vil gjelde blant annet er utgifter til tannregulering, briller og konfirmasjon.

 

For mer informasjon kan en lese her:

https://www.nav.no/no/Person/Familie/Barnebidrag/Bidragsregler+fastsettelse+av+bidrag/Faktorer+ved+beregning

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/Hovednr.+55+Nr.+2+-+%C2%A7+67+Fostringstilskot.148181.cms

av (1.8k poeng)

Relaterte spørsmål

3 liker 0 misliker
1 svar
0 liker 0 misliker
1 svar
0 liker 0 misliker
1 svar
0 liker 0 misliker
1 svar
0 liker 0 misliker
1 svar
Hei og velkommen til Samværsavtalen.no sitt forum! Her kan en stille spørsmål anonymt, og få svar vedrørende temaer i forhold til samvær og samliv (med forbehold om kapasitet). Dette blir gitt i form av generell informasjon.

Kategorier