Hei! Kan far kjøre rettsak for å få skiftet samværshelg??

0 liker 0 misliker
1.4k visninger
av (120 poeng)
Samværsavtalen Q&A

1 svar

0 liker 0 misliker

Hei

For å gi et kort svar:

Ja, men antageligvis blir det tilbakevist eller uendret hvis det ikke er gode grunner som taler for at dette vil være til barnets beste.

 

Lengre svar følger under:

For at far skal kunne ta saken til retten må dere begge ha vært til mekling innen de siste 6 mnd. For flere detaljer om denne prosessen les under ” Avtalen følges ikke opp:” på http://www.samvaersavtalen.no/etter-avtalen

En forelder står fritt til å forsøke å fremme en sak for retten, om retten tar saken eller om den blir tilbakevist er opp til retten . De har hjemmel i lov til å sende saken til videre mekling.

 

Jeg tolker ut ifra spørsmålet at du muligens lurer på om det er god nok grunn til å fremme en sak for retten?

Det ville avhenge av grunnlaget for bytting av helg. Uansett grunnlag skal det kunne argumenteres at dette er til det beste for barnet. Hvis retten tar saken kan det ende med at de tar utgangspunkt i ”status quo” som betyr i enkle trekk videreføring av eksisterende praksis, altså ingen endring i samværshelg. 

 

Jeg vill ikke ha rådet far ut ifra det som er skrevet til å gå til retten, men heller forsøke og snakke med mor om hvordan dette oppleves deres felles barn. Det samme rådet ville også bli gitt  hvis det var en mor som ønsket å ta saken til retten hvis hun ikke fikk byttet helg. Undersøk hva som er begrunnelsen for ønske om bytte ved å snakke sammen, eventuelt også om følgende spørsmål:

  • Er det sannsynlig at dette vil føre til en bedring for barnet? Hvorfor?
  • Hvordan vil det bli etter et slikt bytte?
  • Er barnet gammelt nok til å uttrykke egne ønsker vedrørende bytte av samværshelgen?
  • Er det rom for å forsøke å bytte helgesamvær i en kortere periode hvis det kan føre til en forbedring for barnet, og deretter ta en evaluering på det?

 

Alternative måter å løse denne uenigheten uten å gå til retten kan være å oppsøke mekling via et lokalt familievernkontor eller en familieterapeut.

 

av (1.8k poeng)

Relaterte spørsmål

0 liker 0 misliker
1 svar
0 liker 0 misliker
1 svar
0 liker 0 misliker
1 svar
0 liker 0 misliker
2 svar
1.0k visninger spurt 9 Aug 2016 av me12345 (120 poeng)
0 liker 0 misliker
1 svar
Hei og velkommen til Samværsavtalen.no sitt forum! Her kan en stille spørsmål anonymt, og få svar vedrørende temaer i forhold til samvær og samliv (med forbehold om kapasitet). Dette blir gitt i form av generell informasjon.

Kategorier