Hva slags rettigheter gir jeg fra meg ved å skrive under på delt bosted.

0 liker 0 misliker
1.9k visninger
av (160 poeng)
Samværsavtalen Q&A

1 svar

0 liker 0 misliker

Hovedgrunnlaget for delt bosted hviler på at foreldrene samarbeider godt om ulike valg slik som hvor deres barn skal gå på barnehage og skole. Dette blir påvirket av hvor barna har bostedsadresse (hvilken kommune de hører til). 

De mest diskuterte konsekvensene av å avtale delt bosted er at begge skal samtykke hvis en flytter og det går utover samværet til den andre foreldrene. Det vil si at en kan flytte, men ønsker en å ha med seg barnet til det nye stedet en flytter må dette avklares mellom foreldrene.

Det får en påvirkning i form av økonomisk støtte grunnet en ikke regnes som enslig forsørger. Dette kan f.esk gjelde støtte til utdanningsstønad (en skattefri ytelse som gis dersom du trenger utdanning).

Det er å anbefale å kontakte NAV for mer informasjon hvordan dette vil påvirke. Nav har følgende regler:

 

«Beregningsgrunnlaget ved delt bosted følger følgende regler. (...

...) Foreldrene kan også dele trygdeytelsene og særfradrag for enslige forsørgere. Disse ytelsene skal bare legges til i beregningsgrunnlaget til den av foreldrene som regnes som bidragsmottaker. Det er den faktiske fordelingen til denne personen (mottakeren) som da skal tas med i beregningsgrunnlaget.

Dersom ligningsmyndighetene gir foreldrene delt særfradrag for enslige forsørgere, skal halvparten av fordelen av å motta særfradrag for enslige forsørgere legges til inntekten til den av foreldrene som regnes som bidragsmottaker.

Den av foreldrene som får den høyeste andelen av underholdskostnaden ved den forholdsmessige fordelingen etter inntekten, blir bidragspliktig. Siden den bidragspliktige selv anses å dekke halvparten av barnets underhold ved delt bosted, skal bidraget fastsettes som et nettobidrag. Det vil si at det skal trekkes fra 50 % fra den bidragspliktiges andel av underholdskostnaden. Den overskytende prosentdelen blir nettobidraget.»

Hentet fra https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/Hovednr.+55+Nr.+2+-+%C2%A7+71+-+%C2%A7+8+(Delt+bustad)+i+forskrift+om+fastsetjing+og+endring+av+fostringstilskot.148231.cms (10.juni 2015) 

 

av (1.8k poeng)

Relaterte spørsmål

0 liker 0 misliker
1 svar
1.2k visninger spurt 5 Jun 2015 av Kj (160 poeng)
0 liker 0 misliker
1 svar
2.4k visninger spurt 5 Jun 2015 av Kj (160 poeng)
0 liker 0 misliker
1 svar
670 visninger spurt 2 Nov 2018 av Lotte74 (120 poeng)
3 liker 0 misliker
1 svar
1 like 0 misliker
1 svar
Hei og velkommen til Samværsavtalen.no sitt forum! Her kan en stille spørsmål anonymt, og få svar vedrørende temaer i forhold til samvær og samliv (med forbehold om kapasitet). Dette blir gitt i form av generell informasjon.

Kategorier