Må en til ny megling for å søke 50 % samvær med barna, utover de 40% han alt har?

0 liker 0 misliker
1.9k visninger
Min samboer har to sønner som vi har 40 %, guttene ønsker å være mere hos far, og det vil selvfølgelig far og.

I dag er de hos oss hver mandag til tirsdag og annenhver helg. Vi har nå flyttet i samme boligfelt som hans ekskone,

for at vi skal være nærmere guttene. De og vi ønsker 50 %, da de kan bo en uke hos hver foreldre. Dette vil være mye lettere for guttene, med hensyn til kjøring til aktiviteter, noe far stort sett må gjøre selv om han har de eller ikke.
av (180 poeng)
Samværsavtalen Q&A

1 svar

1 like 0 misliker
Beste svar

Hei

 

Nei, en trenger ikke å gå til ny mekling for å endre fra 40% til 50% samvær SÅ LENGE begge foreldrene er enige om dette og det ivaretar barna.

Foreldrene står fritt til å avtale samværet slik de tenker det er best for deres barn.

 

Skulle foreldrene ikke være enige om hva de mener er best for sine barn, kan saken bli annerledes:

Først av alt handler det om å funne ut hvorfor har foreldrene ulike meninger om dette, f.eks. hvorfor ønsker far å gå opp til 50% hvordan blir dagen da og hvordan vil de være best for barna. Hvorfor ønsker eventuelt ikke den andre forelderen å endre fra 40% til 50%? Hvor gamle barna er vil også kunne ha en påvirkning ettersom samværet skal være til det beste for dem og det skal legges større vekt på hva de ønsker desto eldre de blir (http://lovdata.no/lov/1981-04-08-7/§31). Noen bruker å lage en avtale om en utprøvingsperiode for at barna kan se hvordan det faktisk blir og eventuelt kunne gå tilbake til en tidligere ordning hvis de skulle ønske det.

Andre ting å undersøke er; sier barna det også til den andre forelderen at de ønsker å være mer hos far? Det har skjedd at barna sier en ting til en forelder og noe annet til den andre. Dette kan foreldrene dem to imellom undersøke før de eventuelt snakker med barna. Her kan en om en ikke kommer frem til enighet mellom foreldrene søke hjelp fra en tredjeperson som kan være f.eks. familievernet eller en familieterapeut.

Hvis en ikke kommer fram til en enighet etter samtal med en tredjeperson og mener fortsatt at dette er det beste for barna og at en vil gå rettens vei får å endre samværet til 50/50 kan en søke om mekling.

Det ville være å anbefale å kontakte en advokat om dette først, grunnet at det ikke er sikkert at retten ser det som nødvendig å endre samværet hvis det ikke er vesentlige grunner til det.

Skulle en bli rådet til å ta saken videre er det neste en gjør å bestille time til mekling (bestilles fra familievernkontorene eller eksterne meklere) slik at en får muligheten til å igjen få diskutert saken med en tredjeperson. En får tilbud om opptil syv timer. Etter første time vil en få en meklingsattest som en kan bruke til å ta saken videre til retten.

 

Skrevet av:

Sharthan Simoons

Psykolog 

av (1.8k poeng)
valgt av

Relaterte spørsmål

0 liker 0 misliker
1 svar
3 liker 0 misliker
1 svar
0 liker 0 misliker
1 svar
0 liker 0 misliker
0 svar
231 visninger spurt 1 Jul 2020 av Janbet (120 poeng)
0 liker 0 misliker
1 svar
Hei og velkommen til Samværsavtalen.no sitt forum! Her kan en stille spørsmål anonymt, og få svar vedrørende temaer i forhold til samvær og samliv (med forbehold om kapasitet). Dette blir gitt i form av generell informasjon.

Kategorier