Samværssabotasje

0 liker 0 misliker
8.0k visninger
Jeg har noen spørsmål angående samværssabotasje.

Min bror har i lengre tid nå vært utsatt for det som jeg forsår som samværssabotasje. Han var sammen med mor frem til barnet var ca 2 og har siden det hatt samvær annenhver helg og 1 ettermiddag i uken.

Det kom inn en bekymringsmelding i mars om mulig vold mot barnet fra fars side, noe som startet en barneværnssak. Min bror var veldig opprørt over dette, men innrømmet også for barnevernet at han ved tider hadde vært for streng og tatt i for mye. Han er ikke å oppfatte som en voldelig person og har ikke rulleblad. Hans egen beskrivelse var at han har tatt i for hardt noen ganger når han har måttet roe barnet ned da barnet kan til tider være veldig krevende. Han har gjennom saken lagt seg flat for sine feilgrep, vist samarbeidsvilje og ønsker å bli en bedre far. Han har også ønsket opppfølging fra barnevernets side for å kunne fylle sin rolle som far bedre.

Det har i lengre tid vært en del konflikt med mor som ved flere tilfeller har tatt seg rett til å holde barnet borte bra far av ulike grunner(som da han fikk seg ny kjæreste syntes hun det var "for tidlig for barnet" og nektet samvær en periode). Mens denne barnevernssaken pågikk gikk han med på å vente til saken var avgjort før samværet skulle gjennoptas etter avtalen de hadde.

Problemet kom når saken ble henlagt og hun fremdeles nektet han samvær med barnet. Hun sa at "barnevernet hadde bestemt at han bare fikk ha samvær under tilsyn av mor" noe jeg ble veldig skeptisk til og begynte å lese litt om temaet. Etter å ha praktisert dette noen uker lot hun ham plutselig ikke se barnet i det hele tatt og sluttet å svare på telefonen. Etter lang ventetid innkalte han til meglingsmøte på familievernkontoret, hvorpå hun ikke dukket opp hverken på det uobligatoriske eller på møtet med møteplikt. Han har nå gått til advokat og sendt varselsbrev om å enten delta på megling ellers går det til retten.

 

Mitt spørsmål er enkelt og greit, er det på noen måte forsvarlig fra hennes side å frata sitt barn samvær med far? Hennes argument er så klart at "far er farlig for barnet". Forståelig nok må dette utredes, men skulle hun ikke da ha gjort en rettshandling direkte i etterkant av barnevernssaken om hun mente hennes barns sikkerhet var truet ved samvær?

 Slik jeg forstår det kreves det avtale mellom foreldre eller avgjørelse av en domstol for å endre en samværsavtale. Jeg synes også det er veldig suspekt å påta seg en "tilsynsoppgave" over samværet, da "samvær med tilsyn" også er en særskilt prosedyre som skal belegges av en domsstol. Jeg lurer også på om det i henhold til dette er noe jeg ikke har fått med meg. Hun hadde også yttret at "barnevernet hadde truet henne med å ta fra henne foreldreretten om hun tillot far å se barnet", noe jeg også synes virker rart i og med at barnevernet ikke har makt til å gjøre slike vedtak ut fra hva jeg forstår.

Beklager for en veldig lang tekst, men håper å oppnå noe klarhet fra noen med mer innsyn i barnerett enn jeg har.
av (120 poeng)
Samværsavtalen Q&A

1 svar

0 liker 0 misliker

Her anbefales det å ta kontakt med barnevernet som har vært innblandet i saken og undersøk hva status på saken er, og hva de burde gjøre/jobbe med videre.  Eventuelt få til et fellesmøte hos barnevernet med begge foreldrene hvis mulig.

 

Kommentaren "har tatt i for hardt noen ganger når han har måttet roe barnet ned da barnet kan til tider være veldig krevende". Dette høres ut som faren kunne ha bruk for andre måtter å håndtere situasjonen på.  Hvis barnevernet ikke har mulighet til å følge han opp på dette anbefalles det PMTO (Parent management Training Origon model). http://www.bufdir.no/Barnevern/Tiltak_i_barnevernet/Metoder/

 Om ikke annet møte til en time med en PMTO veileder for å diskutere situasjonene.  Her får foreldre mange verktøy til hvordan håndtere vanskelig situasjoner på nye og bedre måter for dem alle.

 

 

Mer utfyllende beskrivelse om hvorfor han burde ta kontakt med barnevernet følger under:

Jeg tar for meg to senarioer her.

 

 

1.Det er samværssabotasje

Det er ikke grunner som tilsier at far ikke kan ha samvær med barnet.  For å avdekke om dette stemmer ta kontakt med barnevernet som var engasjert i saken.  Hvis det ikke fremkommer noen form for bekymring så kontakt mor og opplys om tilbakemeldingen fra barnevernet, eller undersøk om dere kan ha et møte sammen hos barnevernet vedrørende dette temaet. Skulle mor nekte å møte og barnevernet kunne si at de ikke kunne se grunnlag for bekymring, så kan det neste steget være å kontakte advokaten vedrørende samværsnek og ta saken til retten. Han har allerede en gyldig meklingsattest.

 

2. Det er ikke samværssabotasje

Det har forekommet noe bekymringsverdig (http://lovdata.no/lov/1992-07-17-100/§4-12). Her kan barnevernet ha tolket det slik at disse forholdene ikke er tilstede så lenge barnet er hos mor.  Dette kan bety at barnevernet ikke kan gå inn med omsorgsovertakelse så lange mor holder tilbake barnet fra samvær.

Det er slik at hvis en forelder er bekymret men holder barnet tilbake så går ikke nødvendigvis barnevernet inn i saken. De kan anse at barnet har det bra hos den ene forelderen. De kan derimot måtte gå inn i saken hvis den ene forelderen sender barnet på samvær til den andre forelderen der det forekommer noe bekymringsverdig. Dette på grunn av at den ene forelderen ikke lenger beskytter barnet fra noe bekymringsverdig. Det kan hende barnevernet ikke har sagt ifra om dette fil faren, men kun til mor.

Her igjen vil det beste være å snakke med barnevernet om hva en kan gjøre for å forbedre situasjonen.  Mor burde i dette tilfelle ikke sette i gang samvær uten at det er avklart med barnevernet, grunnet at det kan bety at hun ikke beskytter barnet og kan i verstefall ende med å miste omsorgen.

 

Svar på spørsmålene:

  1. Det forsvarlig i senario to at en forelder holder tilbake samværet. Riktig nok burde den andre forelderen bli informert om hvorfor og etabler en diskusjon om dette er for en periode eller permanent, og hva som må endres.
  2. Så langt ikke begge foreldrene kom frem til en enighet om at samværet skulle være slik som det er nå. Hun burde ha avklart dette i meklingen og møtt til mekling, samt tatt kontakt med en advokat.  
  3. Endring av en samværsavtale trenger ikke å gå via retten så lenge den ikke er rettskraftig. http://saqa.25time.no/?qa=43/hvor-lenge-varer-er-en-samv%C3%A6rsavtale
  4. Og ja det er retten eller barnevernet som går inn og bestemmer tilsyn.https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/veileder1220.pdf

Riktignok kan foreldre selv sette opp avtaler der de ønsker at det er en annen voksen tilstede under samvær. De kan velge en person de begge har tillit til. Dette blir da ikke etter rettens definisjon for samvær med tilsyn.

 

Skrevet av:

Sharthan Simoons

Psykolog 

 

av (1.8k poeng)

Ingen relaterte spørsmål funnet

Hei og velkommen til Samværsavtalen.no sitt forum! Her kan en stille spørsmål anonymt, og få svar vedrørende temaer i forhold til samvær og samliv (med forbehold om kapasitet). Dette blir gitt i form av generell informasjon.

Kategorier