Kan samværsavtale endres fordi den andre parten ikke får frihelger?

0 liker 0 misliker
5.9k visninger
Vi har en samværsavtale som er fra 2007, den ble endret noe i 2009 etter mekling. Avtalen er standard, men i hovedsak har det blitt fordelt samvær etter oddetall og partall på ukenummer.

Barna
17 og 13 år gamle

Far:
har ikke flere barn med ny kone. Ny kone har per i dag en sønn på 18 år som fremdeles er 50-50 hos sin respektive far og mor.

Mor:
har fått barn med ny mann, disse har flyttet fra hverandre og har sin samværsavtale.
Mor har ny kjæreste hvor han har barn på sin kant fra tidligere forhold.

Saken er at mor nå ønsker å bytte helger med far fordi hun nå er i et forhold hvor de igjen har en "annenhver" helg ordning og hvor det er vanskelig å bytte av ukjente årsaker. At det kom to oddetalls helger etter hverandre er grunn til at det blir "urytme" for mor.
Avtalen som har løpt i mange år har fungert fint for alle parter helt til nå.

Det har vært lignende situasjoner med kalender tidligere hvor det blir to oddetalls helger etterhverandre, da har det ikke blitt foretatt noen endringer.

Far ønsker ikke å bytte helger fordi samværet med egne barn samsvarer med sin kones samværsavtale med sin eks. Dette gjør at man har muligheten til å ha en forutsigbarhet med tanke på når man kan finne på noe sammen alle sammen. Det er også et sosialt aspekt i dette hvor far og ny kones venner og annen familie kjenner til samværsavtalen (og også har lik avtale) og kan avtale aktiviteter med og uten barn.

Mor argumenterer nå med at hennes nye barn ikke får samværshelger sammen med sine to første barn i helg. De er jo forøvrig sammen i ukedagene.

Er dette grunn nok til at far må ettergi en velfungerende samværsavtale og endre til noe som strengt tatt mor bør forandre med sitt siste barns eks? Skal far i denne saken stå ansvarlig for at hun har en annen avtale med sitt nye barns eks og sin nye kjærestes problemer med å bytte helg?

Hvor skal ansvaret legges?

Ærbødigst
av anonym
vist igjen av
Samværsavtalen Q&A

1 svar

0 liker 0 misliker
Ansvaret for å ha en samværsavtale som er til barns beste faller på begge foreldrene.

I hovedsak så skal en se på muligheten for å bytte hvis det viser seg at avtalen ikke er til barets beste. Jeg vet ikke nok om denne saken til å uttale meg om den begrunnelsen som gis er god nok for at en burde foreta en endring. Ting som kunne være med på å belyse dette ville for eksempel vært:

Hva er det mor sin familie opplever at de går glipp av når de ikke kan ha barna i samme helg.

Hvorfor ble dette et problem akkurat nå.

Hva har deres felles barn utrykt om dette. Er det et ønske fra dem eller er de fornøyd med slik det er nå. Er de fornøyd med slik det er nå, så er det ikke noen grunn i seg selv til å tenke at det vil være til barnets beste å bytte.   

Det dere eventuelt kan gjøre er hvis det er noe spesielle hendelser eller situasjoner mor ønsker å samle barna eller at hun ønsker at du har barna, at dere kan planlegge det uten å forandre avtalen.

 

Skulle du ønske å legge til flere detaljer og få en mer detaljert tilbakemelding kan du bestille en time på http://www.samvaersavtalen.no/radgivning
av (1.8k poeng)

Relaterte spørsmål

0 liker 0 misliker
1 svar
0 liker 0 misliker
1 svar
0 liker 0 misliker
0 svar
231 visninger spurt 1 Jul 2020 av Janbet (120 poeng)
0 liker 0 misliker
1 svar
936 visninger spurt 9 Aug 2016 av Thedad (160 poeng)
0 liker 0 misliker
1 svar
Hei og velkommen til Samværsavtalen.no sitt forum! Her kan en stille spørsmål anonymt, og få svar vedrørende temaer i forhold til samvær og samliv (med forbehold om kapasitet). Dette blir gitt i form av generell informasjon.

Kategorier